Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” powstała 24.07.2002 r. Celem stowarzyszenia jest promocja Beskidu Niskiego jako unikalnej krainy atrakcji historycznych i przyrodniczych poprzez inicjowanie przedsięwzięć oraz wspieranie działań służących rozwojowi turystyki jako istotnej gałęzi życia gospodarczego regionu.

Naszymi członkami są zarówno osoby fizyczne, jak również instytucje i samorządy lokalne.
Współpracujemy m. in z powiatem krośnieńskim, gminami: Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Korczyna oraz z Miastem Krosno.

Posiadamy własne produkty turystyczne, jakimi są: Szlak Naftowy, Szlak Kurierów Beskidu Niskiego –
Jaga-Kora, Szlak Fredry, Szlak Papieski. Jesteśmy organizatorami Rajdu Starszaków, który wspiera
turystykę wśród seniorów z terenu województwa podkarpackiego.