Zarząd stowarzyszenia:

Agnieszka Niemczyk – prezes zarządu

Bogusław Szweda – zastępca prezesa

Tomasz Dziubaszewski – zastępca prezesa

Waldemar Półchłopek – sekretarz

Krystyna Boczar – Różewicz – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Jan Barut – przewodniczący

Ewa Lipka – członek

Paweł Gromadzki – członek